Καθαριότητα μηχανοστασίου πισίνας

Το μηχανοστάσιο της πισίνας πολλές φορές χρησιμοποιείται ως αποθήκη διαφόρων αντικειμένων όπως είναι τα εργαλεία καθαρισμού της πισίνας, εργαλεία κήπου και συνηθέστερα των χημικών προσθέτων της πισίνας.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η χρήση του μηχανοστασίου της πισίνας ως γενική αποθήκη, θα πρέπει να αποφευχθεί.
Το μηχανοστάσιο της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρό, σε αρίστη κατάσταση έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από τον αρμόδιο συνεργάτη/συντηρητή σας και τυχόν προβλήματα να είναι άμεσα ορατά.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί προβληματικό εξάρτημα, ως προς την λειτουργία του ή την στεγανότητά του, θα πρέπει άμεσα να επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται από αρμόδιο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσμενέστερες επιπτώσεις στον εξοπλισμό.