Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρόλυσης άλατος

Σε μηνιαία βάση ελέγχετε τα επίπεδα περιεκτικότητας σε αλάτι ώστε να βρίσκονται μεταξύ 3500ppm και 4500ppm (ένδειξη στο test kit AQUACHECK από 7 έως 8,5). Σε εβδομαδιαία βάση θα πρέπει…

Συνεχίστε την ανάγνωσηΠεριοδικός έλεγχος ηλεκτρόλυσης άλατος